-- Intro
-- Recent
-- Archeologische site
-- Principe
-- Atlas
-- Preventieve opgravingen
-
- Archeologie van
    gebouwen

-- Archeologisch handvest

Archeologie van de architectuur

Het gebeurt dat de bewoningsfasen van een perceel 'versteend' zijn in de structuur zelf van het gebouw dat er zich heden bevindt.

Nauwkeurige analyse van deze oude bebouwing kan meer uitleg verschaffen over de verschillende bouwfasen waartoe de resten van een bewaard gebleven muur of gebinte behoren.

Ook tijdens gevelreinigingen of dakwerken komt soms een stuk onbekende stadsgeschiedenis aan het licht.