-- Intro
-- Recent
-- Archeologische site
-- Principe
-- Atlas
-- Preventieve opgravingen
-
- Archeologie van
    gebouwen

-- Archeologisch handvest

Handvest voor de bescherming van de archeologische sites en ontdekkingen
 

Een archeologisch handvest: waarom?

Het "Handvest voor de bescherming van de archeologische sites en ontdekkingen" is het resultaat van zowat tien jaar onderzoekswerk op het gebied van gewestelijke archeologie en beoogt de situaties te regelen waarin het werk van de archeologen die de herinnering aan de vroegere feitelijke toestand in ons Stadsgewest willen levendig houden, in conflict blijkt te komen met de goede uitvoering van de talloze stedenbouwkundige werken op het grondgebied van het Gewest


De weg die daarbij gevolgd wordt, is die van de wederzijdse erkenning van de ieders essentiŽle belangen, zowel die van de archeoloog als van de aannemer.

Enerzijds, wordt het werk van de archeologen erkend op al de bouwplaatsen in het Gewest. Anderzijds, moeten de archeologische ingrepen kunnen gebeuren zonder het goede verloop van de werken te belemmeren, voornamelijk omdat zij voldoende lang vooraf zullen gepland zijn en de duur ervan vooraf zal bepaald zijn.

De tekst van het handvest downloaden (.pdf document - 41 Kb)