-- Intro
-- Recent
-- Archeologische site
-- Principe
-- Atlas
-- Preventieve opgravingen
-
- Archeologie van
    gebouwen

-- Archeologisch handvest

Preventieve opgravingen

Een preventieve opgraving vindt plaats tussen het ogenblik waarop een stedenbouwkundig project wordt uitgewerkt en de eigenlijke uitvoering ervan, zodanig dat de archeologen hun werk kunnen beŽindigen voordat de bouwwerken beginnen.

De resultaten van de door het Gewest uitgevoerde preventieve opgravingen maken het mogelijk de geschiedenis van Brussel wijk per wijk te herschrijven. Deze resultaten worden gepubliceerd in de verzameling Archeologie in Brussel.

Lijst van de Publicaties