-- Intro
-- Recent
-- Archeologische site
-- Principe
-- Atlas
-- Preventieve opgravingen
-- Archeologie van
    gebouwen

-- Archeologisch handvest

Het archeologisch erfgoed


Het archeologisch erfgoed bevindt zich ondergronds of ligt verborgen achter de verschillende transformaties van een gebouw. Het is slecht zichtbaar en kwetsbaar. Specifieke maatregelen moeten het behoud ervan garanderen

De Directie van Monumenten en Landschappen stelt een atlas samen van het ondergrondse en de archeologische vindplaatsen binnen het Gewest. Zij organiseert de preventieve opgravingen en de opvolging van de werven in samenwerking met verschillende wetenschappelijke instellingen. Zij stelt ook de beschermingsdossiers op van de archeologische sites.

Sinds 2007 beschikt de directie Monumenten en Landschappen over haar eigen archeologisch laboratorium, met een lokaal voor berging en onderhoud van werktuigen en van uitrusting voor opgravingen, een atelier voor reiniging van archeologische vondsten, een atelier voor behandeling en restauratie van voorwerpen, een zaal voor de studie van de resultaten en de informaticabehandeling van wat op het terrein werd geregistreerd, een koude opslagruimte voor monsters afkomstig van opgravingen en vier bewaarplaatsen voor archeologisch materieel.


Contact:
Cel Bescherming van de Directie van Monumenten en Landschappen
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1035 Brussel
archeologie@mbhg.irisnet.be
tel. : 02/204.24.35.
fax.: 02/204.15.22.