-- Intro
-- Recent
-- Archeologische site
-- Principe
-- Atlas
-- Preventieve opgravingen
-
- Archeologie van
    gebouwen

-- Archeologisch handvest

Het principe van de stadsarcheologie

Een wetenschappelijk belangrijk deel van het historisch erfgoed van het Brussels Gewest zit onder de grond. De sporen van oude bezettingen zijn er min of meer goed beveiligd.

Het doel van de stadsarcheologie bestaat erin dit unieke en per definitie niet hernieuwbare erfgoed optimaal te behouden.

Als hedendaagse bouwwerken de vernietiging van een deel van de ondergrond tot gevolg hebben, moet een voorafgaande archeologische opgraving de redding mogelijk maken van de overblijfselen die zich in de bodem bevinden.