-- Intro
-- Recent
-- Archeologische site
-- Principe
-- Atlas
-- Preventieve opgravingen
-
- Archeologie van
    gebouwen

-- Archeologisch handvest
Wat is een archeologische site ?

De ordonnantie van 4 maart 1993 erkent het bestaan van het archeologisch onroerend erfgoed door het definiėren van het begrip archeologische vindplaats: "elk terrein, geologische formatie, gebouw, geheel of landschap dat archeologische goederen bevat of kan bevatten" (artikel 2, 1°, d).

Archeologische opgravingen en opzoekingen zijn slechts gereglementeerd als ze deel uitmaken van goederen die beschermd zijn of op de bewaarlijst staan. De Dienst volgt deze dossiers.