-- Intro
-- Principes
-- Bescherming
-- Gevolgen van de bescherming
Gevolgen van de vrijwaring

De vergunningen I De subsidies I De fiscale voordelen I De sancties

De vergunningen

Zowel in een beschermd als een op de bewaarlijst ingeschreven goed zijn werken die de eigenaars wensen uit te voeren, onderworpen aan de voorafgaande vergunning van de Gewestelijke Regering. Om deze vergunning te verkrijgen wordt een dossier ingediend bij de Dienst Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze Dienst zorgt voor de administratieve behandeling en de wetenschappelijke follow-up van het dossier tijdens de hele procedure.
Na het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen te hebben ingewonnen, wordt de aanvraag voorgelegd aan de Regering, die de vergunning aflevert.