-- Intro
-- Principes
-- Bescherming
-- Gevolgen van de bescherming
P
rincipes van de wetgevingHet onroerende culturele erfgoed - alleenstaande monumenten, gehelen of landschappen - wordt gevrijwaard op grond van zijn historisch, archeologisch, artistiek, esthetisch, wetenschappelijk, sociaal, technisch of volkskundig belang. De vrijwaring van een goed betekent dat het erkend wordt als een belangrijk element van het gewestelijk erfgoed en als een getuige van zijn geschiedenis die verdient te worden bewaard voor de toekomstige generaties.