-- Intro
-- Principes
-- Bescherming
-- Gevolgen van de bescherming
Vrijwaring van het erfgoed

Bescherming en inschrijving op de bewaarlijst

De bescherming zorgt voor een efficiŽnte vrijwaring van goederen die de Gewestelijke Regering heel in het bijzonder onder de aandacht wil brengen. De gevolgen betreffen met name een absoluut verbod om deze goederen af te breken of het gebruik ervan dusdanig te wijzigen dat ze hun waarde verliezen.

De inschrijving op de bewaarlijst is een soepeler maatregel die het mogelijk moet maken de gevrijwaarde goederen gemakkelijker in het hedendaagse leven te integreren. Zo zijn bepaalde verbouwingen toegestaan om het goed een nieuwe bestemming te geven, maar steeds met behoud van zijn erfgoedkundige waarde.

De inventaris

De inschrijving van een goed in de inventaris heeft hoofdzakelijk tot doel de aandacht van de eigenaars en de gemeentelijke overheid te vestigen op de waarde ervan. Het voornaamste gevolg is dat elke aanvraag om een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig attest voor een van deze goederen onderworpen is aan het voorafgaande advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, alsook aan de speciale regelen van openbaarmaking voorzien door de wetgeving inzake stedenbouw. Op die manier maken deze goederen een grotere kans op vrijwaring.