-- Intro
-- Principes
-- Bescherming
-- Gevolgen van de bescherming
Gevolgen van de vrijwaring

De vergunningen I De subsidies I De fiscale voordelen I De sancties

De subsidies

Het toekennen van een subsidie hangt onder meer samen met de aan de eigenaar van een beschermd goed opgelegde verplichtingen om zijn goed in goede staat te bewaren en hiervoor de nodige studies en werken te ondernemen. De toekenning is ook gebonden aan de meerkosten die soms voortvloeien uit de aard van de uit te voeren werken.

De subsidiŽringsprincipes zijn :

  • het aanmoedigen van onderhoudswerken;
  • het toekennen van een grotere financiŽle steun voor sommige aanvragen;
  • het instellen van een controlemechanisme.

De toekenning van subsidies kan pas worden overwogen als een goed definitief beschermd is.