Nieuw op de site

Open Monumentendagen | Informatiepanelen
Tentoonstellingen
| Publicaties | Sensibilisatiecampagnes
 
 

 

het Memorandum van de directie Monumenten en Landschappen 2014


 Documenten 

Wijziging van de wetgeving omtrent de toekenning van subsidies tot behoud van een beschermd goed.

Het nieuwe besluit van 23 mei 2014 treedt in voege op 1 oktober 2014: alle aanvragen ingediend vanaf deze datum zullen behandeld worden in toepassing van de nieuwe regels.
Het besluit van 30 april 2003 blijft van toepassing voor alle aanvragen ingediend voor 1 oktober 2014.
Meer informatie over deze nieuwe regelgeving, haar principes, het nieuwe aanvraagformulier en tekst en uitleg zie Subsidies

Onze recentste publicaties

 

zie publicaties

of raadpleeg de catalogus van de publicaties van Brussel Stedelijke Ontwikkeling 2015

cover 8ste nummer tijdschrift "Efgoed Brussel"
cover van 53e nummer in de reeks Brussel, stad van Kunst en Geschiedenis. Hoogte Honderd.cover van Brussel. Het grote en het kleine verhaal
Opgelet ! tijdelijke sluiting documentatiecentrum.

ontdek onze e-books!

 

we starten de uitgave van e-books, een eerste lichting beschikbaar

zie publicaties of e-pubs

 


Oproep tot kandidaatstelling

Oproep tot Kandidaatstelling voor de Belgische préselectie voor het Europees Erfgoedlabel - Editie 2014-2015

oproep kandidaatstelling
regelement
richtlijnen voor kandidaat-sites (UK)
formulier (FR)
Formulier (UK)

 

Studies

"Amélioration des performances énergétiques du bâti ancien de la Région Bruxelles-Capitale"

door  APUR atelier parisien d'urbanisme


 Studies

Oproep tot kandidaatstelling

Uitvoering van de Europese Landschapsconventie van de Raad van Europa
Organisatie van de 3e Editie van de Belgische landschapsprijs
Oproep tot kandidaten - Editie 2014-2015

uitleg
regelement
formulier Brussels Hoofdstedelijk Gewest
formulier Europa (FR)
Formulier Europa (UK)

 

Logo raad van europalogo europese landschapsconventie - raad van europa

WERELDERFGOED

zie ook UNESCO werelderfgoed
 

Unesco-logo voor werelderfgoed

Brussel Stedelijke Ontwikkeling

de presentaties en samenvattingen van de bijdragen aan het colloquium
De kerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cultusgebouwen en herbestemming

van 17 december 2013 in  De Brigittinen
zijn beschikbaar.
 

Beheersplan voor het Erfgoed
Le Logis - Floréal

Beheersplan in voege sinds 01/09/2014

lees verder

vrijstelling van onroerende voorheffing
Wijziging vanaf 2011

Vanaf 2011 worden er bijkomende voorwaarden opgelegd voor het bekomen van een vrijstelling van onroerende voorheffing en bedraagt ze niet meer automatisch 100 % (art. 298 BWRO, gewijzigd door de ordonnantie van 14 mei 2009).

Meer informatie vindt u onder Wetgeving > Gevolgen van vrijwaring > De fiscale voordelen