-- Intro
-- Hoe beschermt men ?
-Werelderfgoed
-- Inventarissen
-- Kunst in de straat
 - Internet formulierenDE BESCHERMDE MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
OP
31 JANUARI 2014

Op deze pagina geven wij u een overzicht, voor het Brussels Gewest, van het gevrijwaarde onroerend erfgoed, namelijk het beschermde en op de bewaarlijst ingeschreven erfgoed. Dit overzicht wordt ook het register genoemd. In dit register zijn verschillende gegevens opgenomen die bijdragen tot een ruimere context van het goed. Naast de benaming en het adres zijn, onder voorbehoud van eventuele onnauwkeurigheden, ook de bouwdatum, de architect en de stijl van het goed opgenomen. U vindt er ook een link naar een foto, naar de vrijwaringsbesluiten en naar een kaart.

Om zo snel mogelijk een goed terug te vinden kan u best het register in lijstvorm consulteren. De lijst geeft momenteel de meest volledige informatie.

U kan ook een register consulteren waarin u meteen de foto van het goed ziet.

De overzichten zijn telkens in pdf-formaat. Wanneer u een overzicht opent, kunt u de zoekfunctie gebruiken om binnen het document gericht de gewenste informatie te vinden.

Wanneer u vanuit een register een foto of een andere link opende, moet u op de terug-button van uw browser klikken om naar het register terug te keren. Voorlopig worden deze linken namelijk nog niet geopend in een nieuw venster.

Opgelet! U heeft het goed dat u zocht niet gevonden? Wil u met zekerheid weten of het dan ook niet gevrijwaard is, dan kan u best even contact met ons opnemen.

Wij werken voortdurend verder aan de verbetering en de verrijking van de informatie over het gevrijwaard erfgoed.

 
de verschillende versies:

 

Visualiseer de beschermde goederen op kaart via Brugis 
 

Het beschermd erfgoed wordt de volgende publicaties beschreven 
 Brussels Hoodstedelijk Gewest
Beschermde Monumenten en Landschappen 1998-2003
*
*
Auteurs
E. Dubuisson
L. Eggericx
*
*
*
*

2003, co-editie Brussels Hoofdstedelijk Gewest / La Renaissance du Livre
*
Verdeling: La Renaissance du Livre
*
*
ISBN 2-8046-083
7-9 
Brussels Hoodstedelijk Gewest
Gevrijwaarde Monumenten en Landschappen
*
*
Auteurs:
COLLECTIEF
*
*
*
*
*
1999, co-editie Brussels Hoofdstedelijk Gewest / Mardaga
*
Verdeling: Mardaga
*
*
*
ISBN 2-87009-705-0
Brussel
Beschermde Monumenten en Landschappen
*
*
Auteurs
M.-N. Neven
F. Jurion
B. Schoonbroodt
*
*
*
1994, Brussels Hoofdstedelijk Gewest
*
*
herdruk 2005
*
*
*
D/1994-6860-1

 

<top