-- Intro
-- Unieke vergunning
-- Subsidies
 
     - Beschermd Erfgoed
 
     - Klein Erfgoed

-- Internet formulieren




Subsidie voor Klein Erfgoed  

Klein erfgoed? I FinanciŽle steun! I Voor wie? I Hoe? I Meer informatie?

Hoe ?

De aanvrager vult een formulier in dat verkrijgbaar is bij de Directie Monumenten en Landschappen. De aanvraag moet vergezeld gaan van een foto van de gevel en van het te restaureren element alsook van een bestek van de werken.



De Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de ontvankelijkheid van de aanvraag beoordelen rekening houdend met artikel 206, 11į van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van het besluit van 24 juni 2010 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de toekenningsvoorwaarden vastlegt van de subsidies voor instandhoudingswerken aan het klein erfgoed. De Directie zal ook de voorgestelde restauratietechnieken beoordelen om de goede bewaring van het te restaureren element te garanderen. Binnen een termijn van 2 maanden zal de beslissing worden meegedeeld aan de aanvrager. Deze heeft 18 maanden de tijd om de werken uit te voeren.
Om de subsidie te verkrijgen moet de aanvrager betalingsbewijzen van de uitgevoerde werken naar de Directie van Monumenten en Landschappen sturen. Deze documenten moeten vergezeld gaan van een foto van het gerestaureerde element.