-- Intro
-- Unieke vergunning
-- Subsidies
 
     - Beschermd Erfgoed
      - Klein Erfgoed

-- Internet formulieren
Subsidie voor Klein Erfgoed  

Klein erfgoed? I FinanciŽle steun! I Voor wie? I Hoe? I Meer informatie?

Klein Erfgoed ?

Het klein erfgoed betreft diverse elementen van de gevels en de voortuintjes van de Brusselse huizen. Deze elementen dienen als decoratie en verfraaien de openbare ruimte en onze leefomgeving. Hun aanwezigheid getuigt van de geschiedenis en de stijlen van de verschillende wijken; ze dragen bij tot het karakter en de originaliteit van een gebouw.

Het gaat meestal om sierelementen die toegevoegd zijn aan of aangebracht op de gevel zoals sgraffiti, keramiekbetegeling, mozaÔekpanelen, glasramen, opmerkelijke elementen van deuren, ramen, luiken, kroonlijsten, evenals balkons en balustrades die bijzondere esthetische eigenschappen bezitten welke getuigen van traditioneel vakmanschap.

Ook de elementen die integraal deel uitmaken van de omheining zoals siersmeedwerk of de decoratie van aan de straatzijde gelegen voortuintjes, voor het gebouw, vallen onder de categorie klein erfgoed.