-- Intro
-- Unieke vergunning
-- Subsidies
 
     - Beschermd Erfgoed
      - Klein Erfgoed

-- Internet formulieren
Subsidie voor Klein Erfgoed  

Klein erfgoed? I FinanciŽle steun! I Voor wie? I Hoe? I Meer informatie?

FinanciŽle steun!

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent financiŽle steun toe voor de restauratie van het klein erfgoed dat zichtbaar is in de openbare ruimte teneinde het te bewaren en onder de aandacht te brengen.

Voor particuliere aanvragers bedraagt de subsidie 50% van de restauratiekosten met een maximum van € 10.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar
Dit percentage kan worden verhoogd met 25% voor personen van wie het inkomen lager is dan  € 40.000 per jaar (+ € 2.500 per persoon ten laste) of als het gebouw gelegen is in een bestaande wijkherwaarderingszone.
Voor openbare aanvragers bedraagt de subsidie 75% van de renovatiekosten met een maximum van € 15.000 per gebouw voor een periode van 5 jaar.
Opgelet : er wordt geen financiŽle steun verleend voor reeds uitgevoerde werken.