-- Intro
-- Unieke vergunning
-- Subsidies
 
     - Beschermd Erfgoed
      - Klein Erfgoed

-- Internet formulieren
Restauratie van het erfgoed

Het behoud van het onroerend erfgoed houdt in dat de goederen in goede staat dienen te worden bewaard om zo onze erfenis aan de toekomstige generaties te kunnen doorgeven.

De  Directie van Monumenten en Landschappen verzorgt in nauwe samenwerking met de Directie Stedenbouw de opvolging van de vergunningsaanvragen voor werken (restauratie en behoud) aan gevrijwaard erfgoed (beschermd en ingeschreven op de bewaarlijst).
De gemachtigde ambtenaar bij Stedenbouw levert de stedenbouwkundige vergunning af in de vorm van een unieke vergunning.
een subsidie  kan toegekend worden voor de kosten van de werken voor het behoud van het beschermd erfgoed.

Sinds 16 juli 2010 kent de Directie van Monumenten en Landschappen eveneens een financiŽle steun toe voor het restaureren van het klein erfgoed, dat niet beschermd of niet gevrijwaard is.

Contact :

Cel Restauratie van de Directie van Monumenten en Landschappen
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1035 Brussel
broh.monumenten@mbhg.irisnet.be
tel. : 02/204.27.20.
fax.: 02/204.15.22.

Cel Klein Erfgoed  van de Directie Monumenten en Landschappen
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1035 Brussel
klein.erfgoed@mbhg.irisnet.be 
Tel. : 02/204.26.46.    
Fax : 02/204.15.22.