-- Intro
-- Open Monumentendagen
-- Art Nouveau Netwerk
-- Documentatiecentrum
-- Tentoonstellingen
-- Publicaties

-- Informatiepanelen
-- Pedagogie

 - Externe betrekkingen
-- Privé initiatieven
SENSIBILISATIE OMTRENT ERFGOED

Sensibilisatie speelt een belangrijke rol in de educatie en de kennisoverdracht omtrent de vrijwaring en de conservering van het Brussels architecturaal erfgoed.

De Directie Monumenten en Landschappen staat in voor de bekendmaking en de waardering van deze materie. Zij stimuleert de burger om de verfraaiing en de verbetering van de stedelijke omgeving te verdedigen door de ondersteuning van privé initiatieven, door publicaties en tentoonstellingen en het organiseren van projecten zoals de Open Monumentendagen en educatieve activiteiten.

Contact :
Cel Algemeen Beleid van de Directie Monumenten en Landschappen
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1035 Brussel
broh.monumenten@mbhg.irisnet.be
tel. : 02/204.24.87.
fax.: 02/204.15.22.