-- Intro
-- Open Monumentendagen
-- Art Nouveau Netwerk
-- Documentatiecentrum
-- Tentoonstellingen
-- Publicaties

-- Informatiepanelen
-- Pedagogie

 - Externe betrekkingen
-- Privé initiatievenDe Open Monumentendagen

Intro I Thema 2015 I Thema's sinds 1989 I Publicaties

De Open Monumentendagen  2015 - "Ateliers, fabrieken en kantoren"
19 en 20 september 2014
Van de bewustmakingsactiviteiten op het vlak van erfgoed zijn de Open Monumentendagen ongetwijfeld het meest mediageniek.
De burger komt in contact met het erfgoed van zijn stad, regio of land en hij krijgt de kans om gratis plekjes te ontdekken die meestal moeilijk of helemaal niet toegankelijk zijn.
Sinds 1994 worden de Open Monumentendagen volledig door de directie Monumenten en Landschappen georganiseerd tijdens het derde weekend van september.
 
De dag na dit weekend is Erfgoedmaandag waarop de leerlingen van het 5e en het 6e leerjaar en middelbare scholieren van Brusselse scholen aan specifiek voor hen georganiseerde activiteiten kunnen deelnemen (wandelingen te voet, met de fiets of met de bus, begeleid of verteld, rally’s, enz.).
In 2007 hebben ruim 2 500 leerlingen uit een veertigtal scholen hieraan deelgenomen.
 
 

In het kader van de Europese Open Monumentendagen neemt het Brussels Gewest sinds 1998 deel aan het Internationaal Fotografisch Experiment met
Monumenten. Dit project wil jongeren aanzetten tot een persoonlijke en creatieve benadering van het architecturale erfgoed via de fotografie. In 2007
namen meer dan 700 leerlingen uit 37 Brusselse lagere en middelbare scholen aan dit project deel.