-- Intro
-- Open Monumentendagen
-- Art Nouveau Netwerk
-- Documentatiecentrum
-- Tentoonstellingen
-- Publicaties

-- Informatiepanelen
-- Pedagogie

 - Externe betrekkingen
-- Privé initiatieven
De ondersteuning van privé initiatieven en van onderzoek

De Directie kent subsidies toe aan verenigingen met de bedoeling projecten te ontwikkelen ter promotie van het erfgoed, die niet kunnen gerealiseerd worden zonder haar steun.
Dit maakt het ondermeer mogelijk de burger te informeren over zijn rechten en de realisaties op dit gebied.

Parallel hiermee heeft de Directie overeenkomsten gesloten met andere openbare en wetenschappelijke instellingen alsook met specialisten op het vlak van conservatie en behoud van erfgoed. Zij vertrouwen hen onderzoeken en analyses toe, die enerzijds een betere kennisverwerving en besluitvorming toelaten en anderzijds de voorbereiding van publicaties en tentoonstellingen gericht naar het groot publiek mogelijk maken.

Een andere mogelijkheid zijn de meerjarige subsidies aan de verenigingen ter verbetering van het stadsmilieu en het leefklimaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Meer informatie vindt u op de gewestelijke portaalsite.