-- Intro
-- Open Monumentendagen
-- Art Nouveau Netwerk
-- Documentatiecentrum
-- Tentoonstellingen
-- Publicaties

-- Informatiepanelen
-- Pedagogie

 - Externe betrekkingen
-- Privé initiatieven
Publicati
es

Intro I Beschermde Monumenten en Landschappen I Inventarissen van het erfgoed  I  
Brussel, stad van Kunst en Geschiedenis  I ... la carte I Geschiedenis en restauratie  I  
Archeologie in Brussel  I Archeologische atlassen  I Open Monumentendagen I Erfgoed Brussel I Onderhoudsboekjes  I Brochures en folders I Studies I Memorandum

De Directie Monumenten en Landschappen publiceert geregeld documenten, brochures en boeken over het behoud en de vrijwaring van het onroerend erfgoed. 

Deze publicaties zijn een belangrijk instrument om een zo groot mogelijk publiek bewust te maken van de waarde van hun patrimonium.

Sommige publicaties richten zich tot vakmensen en kenners, andere zijn toegankelijk voor iedereen die zich voor het erfgoed interesseert.

Diverse onderwerpen komen aan bod : behoud en bescherming, restauratie en conservatie, archeologie, geschiedenis van de stad.

In een aantal gevallen gaat het om gezamenlijke uitgaven van de Directie en een gespecialiseerde uitgever.

in de catalogus worden alle publicaties van de directies van Brussel Stedelijke Ontwikkeling samengebracht.

 

 

Een klik op de afbeelding downloadt de catalogus in pdf.

 

Verdeling van onze publicaties door Diffusion Nord-Sud, tenzij anders vermeld.