-- Intro
-- Open Monumentendagen
-- Art Nouveau Netwerk
-- Documentatiecentrum
-- Tentoonstellingen
-- Publicaties

-- Informatiepanelen
-- Pedagogie

 - Externe betrekkingen
-- Privé initiatieven
Publicaties

Intro I Beschermde Monumenten en Landschappen I Inventarissen van het erfgoed  I  
Brussel, stad van Kunst en Geschiedenis  I ... à la carte I Geschiedenis en restauratie  I  
Archeologie in Brussel  I Archeologische atlassen  I Open Monumentendagen I Erfgoed Brussel I Onderhoudsboekjes  I Brochures en folders I Studies I Memorandum

Studies

De Directie Monumenten en Landschappen besteld geregeld specifieke studies aan derden en wordt eveneens gevraagd bij te dragen aan collectieve publicaties. een gedeelte van deze studies stellen we op deze pagina ter beschikking.

titel: Amélioration des performances énergétiques du bâti ancien de la Région Bruxelles-Capitale
auteur: APUR atelier parisien d'urbanisme
opdrachtgever: Directie Monumenten en Landschappen

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een antwoord bieden op de energie-uitdagingen waarbij de goede bewaring van het erfgoed gegarandeerd wordt. In dit kader heeft de directie Monumenten en Landschappen de studie 'Verbetering van de energieprestaties van oude gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' besteld aan het Atelier Parisien d'Urbanisme. De APUR heeft immers veel ervaring opgedaan door een gelijksoortig onderzoek dat in 2011 gepubliceerd werd, naar de thermische prestatie van Parijse woningen. Deze studie zit in een verkenningsfase. Desondanks moeten er door de studie al doordachtere keuzes gemaakt worden dan louter die rond de energieprestatie van een gebouw, zonder een goede evaluatie van het constructieve evenwicht, zijn gebruiksbestemming en het reële verwarmingsverbruik.

78p. / september 2013
 

Download deze studie (FR)

introductietekst in het het Nederlands

<<top