-- Intro
-- Wat is een landschap
?
--
Inventaris van de

    landschappen
--
Inventaris van de bomen
-
Landschappen, parken en tuinen

Landschappen nemen een belangrijke plaats in binnen het onroerend erfgoed. Het gaat hier om "levend" erfgoed dat een specifieke zorg vereist in functie van haar evolutie.

De Directie Monumenten en Landschappen neemt maatregelen tot bescherming, conservering en restauratie van landschappen, bomen, parken en tuinen. Zij stelt een inventaris op van merkwaardige bomen in de openbare ruimte of op privédomein.

Contact:
Cel Landschappen van de Directie Monumenten en Landschappen
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
1035 Brussel
broh.monumenten@mbhg.irisnet.be
tel. : 02/204.27.20. (restauratie)
tel. : 02/204.24.73. (bescherming)
fax.: 02/204.15.22.