-- Intro
-- Wat is een landschap
?
-
- Inventaris van de

    landschappen
--
Inventaris van de bomen
-
Wetenschappelijke inventaris van de merkwaardige bomen

De Directie Monumenten en Landschappen van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt sedert 2002 een wetenschappelijke inventaris op van de merkwaardige bomen van het Gewest. De resultaten van deze inventaris kunnen geraadpleegd worden in de webpublicatie op http://bomen-inventaris.irisnet.be

Het doel van deze inventaris is het behoud en de bescherming van het Brusselse bomenerfgoed. Om op termijn te komen tot een zo volledig mogelijke inventaris van het gewestelijke grondgebied gebeurt de prospectie zowel in private ruimten (tuinen en binnenterrein van huizenblokken) als in openbare ruimten. De resultaten van de prospectie worden ingevoerd in een databank die de mogelijkheid biedt de bomen via criteria te klasseren (soort, zeldzaamheid, omtrek, historisch belang, landschappelijke impact, enz.) en de exemplaren te selecteren met hoge erfgoedkundige waarde. Sommige gegevens worden tevens overgemaakt aan de vereniging "Belgische Dendrologie Belge" die de informatie centraliseert op nationaal niveau.

In 2009 werden de 19 gemeenten geprospecteerd in het raam van de systematische inventariscampagne. De prospectie van de gemeente Ukkel is nog lopende, hoewel reeds talrijke bomen werden ge´nventariseerd. Gerichte bezoeken, meer bepaald bij vergunnings- en beschermingsaanvragen of op aanvraag van de eigenaars, hebben de mogelijkheid geboden de databank aan te vullen.

Sedert het begin van de inventariscampagne in 2002 werden ongeveer 3.100 bomen bestudeerd over heel het Gewest. Door er de gegevens aan toe te voegen van vorige inventarissen telt de databank nu zowat 5.600 bomen. De meest merkwaardige exemplaren worden ter inschrijving voorgesteld op de bewaarlijst.