-- Intro
-- Wat is een landschap
?
--
Inventaris van de

    landschappen
-- Bomen inventaris
-
Het natuurlijk erfgoed en de historische tuinen

Wat is een landschap ?

De ordonnantie inzake het behoud van het onroerende erfgoed definieert een natuurlandschap als "elk werk van de natuur of van de mens […] met geen of gedeeltelijke bebouwing en dat een ruimtelijke samenhang vertoont" (artikel 2, 1°, c).

Het begrip landschap omvat dus ook semi-natuurlijke landschappen zoals het Zoniënwoud, het Wilderbos, historische parken zoals het Park van Brussel of het Bos van Ter Kameren, maar evenzeer stedelijke landschappen zoals het Beursplein. Bepaalde privétuinen maken ook deel uit van het beschermd erfgoed zoals de tuin van het Museum Alice en David Van Buuren te Ukkel

Net als de monumenten zijn de beschermde of op de bewaarlijst ingeschreven landschappen onderworpen aan de gevolgen van de ordonnantie van 4 maart 1993.

Elke ingreep in een dergelijk landschap vereist een toestemming van het Gewest.